Bransjetreff for litteraturmiljøet

Velkommen til bransjetreff for litteraturmiljøet i Nord-Norge, på Harstad bibliotek, 27. og 28. juni 2022. 

I år arrangeres bransjetreffet under Festspillene i Nord-Norge i Harstad, mandag 27. juni og tirsdag 28. juni. Fylkesbibliotekene i Nord-Norge inviterer sammen med Forfattersentrum Nord-Norge og Nordnorsk forfatterlag til spennende program med aktuelle tema og faglig påfyll, samt utdeling av to arbeidsstipend til forfattere bosatt i landsdelen, og utdeling av Bibliotekprisen NBF Nord. Norsk Forfattersentrum Nord-Norge arrangerer Litterær vårfest i tilknytning til bransjetreffet.

Du er hjertelig velkommen til å delta på hele, eller deler av, programmet, selv om du ikke er påmeldt.
Gratis inngang ved oppmøte på Harstad bibliotek.
Lunsj og middag dekkes for forhånds-påmeldte bibliotekansatte og forfattere.
Gå ikke glipp av utdelingen av arbeidsstipend til to forfattere bosatt i Nord-Norge, tirsdag 28. juni kl. 11.30 og samtale med de to heldige stipend-mottakerne kl. 13.15.
Utvalgte deler av programmet strømmes.

Arrangement på Facebook