Nnfs bibliografi


Dei ti første åra fungerte Nordnorsk forfatterlag også som eit forlag for utgjeving av antologiar med tekstar av nordnorske forfattarar. I tillegg gav laget ut bøker av nordnorske forfattarar i samarbeid med Tiden forlag. Sidan den gong har NnF samarbeidd med mellom andre Cappelen, Orkana Forlag og MARGbok.

Nordnorsk forfatterlag - Bibliografien les her