Beate Heide – «Skal vi gå i verre?»

"Skal vi gå i verre?" er tittelen på Beate Heides tredje bok med erindringer fra barndommen på Andenes på 1960 og 1970 tallet.

– Tittelen viser seg til favorittsysselen i barndommen, – nemlig å vandre gatelangs i «værre». Vi går enda i verre, men nå med andre hensikter enn den gangen vi hadde så mye rastløshet inni oss, sier Beate.

Boka er en samling med små tekster.

– Minner fra barndommen former oss som voksne, og disse minnene er våre livsfortellinger. De forteller oss om røttene våre og gir et bilde av hvordan enkelte hendelser fester seg. Ved å ta dem frem, drodle over dem og skrive dem ned blir de tilgjengelig for andre. Tilbakemelding på tekstene mine er at de vekker opp slumrede minner hos leserne, og at de er gjenkjennelig. Det siste er kanskje ikke så rart siden vi har nokså lik erfaringsbakgrunn fra den tidsepoken.

Beates tekster har denne gangen fått følge av Inger Kaurins lekne tegnestrek. Inger er også vokst opp på Andøya. Hun har en sterk kjærlighet til nordnorsk natur og det nordnorske lynnet. Hun fanger også opp folkesjelen i sine kunstprosjekter. Heide og Kaurin har samarbeidet i flere prosjekter tidligere.

– Det jeg forteller om i ord, forteller Inger i bilde, forteller Beate.

Dette er Beates tolvte bok, hvor av fire er barnebøker utgitt på både samisk og norsk. De to forrige bøkene med barndomserindringer kom i 2002, «Den røde kjolen», og i 2008, «Fjærplytten». Beate er en produktiv forfatter som skriver både faglitterært og skjønnlitteratur.

– I år er et spesielt år, for da kommer jeg med tre bøker. I februar kom barneboka «Mun lean Kimme- Kim det er meg» om kjønnskreative barn, og i høst kommer «Jeg trenger at du bryr deg–Om å forstå minoritetsbarn i fosterhjem» som er en fagbok skrevet sammen med Rina Nicoloaisen. Og nå i sommer er det «Skal vi gå i værre?»

Boka utgis på eget forlag og det er Anne Tolgensbakk som har layouten på boka. Boka er i A-5 format og den er på 146 sider.