Nnfs medlemmer - mer info på Litteraturnett Nordnorge

Medlemsregisteret har ikke pekere til hver enkelt forfatter, men til www.litteraturnettnordnorge.no. der de fleste forfatterne er registrert. Google er dessuten et nyttig verktøy for å finne mer stoff om medlemmene våre.

Forfattere med egne nettsteder

Send beskjed til nettredaktøren dersom:

  • du er nytt medlem, har betalt kontingent men ikke kommet med her
  • om du har gått ut av laget og fortsatt står oppført
  • om noe annet er feil i oppføringen, f.eks navnet
  • om du har fått egen nettside/blogg vi kan linke til
Litteraturlag som er medlemmer
Vesterålen Litteraturlag Uglene i rana
Postboks 437, 8401 Sortland v/Grethe Langseth, 8616 Mo i Rana