Tillitsvalgte i Nordnorsk forfatterlag,

etter årsmøtevalget 30. april 2016.

Styret: (styreperiode i parentes)

Styreleder 1 år: Lill-Karin Elvestad (2015-2017)

Nestleder 1 år: Eva Huseby (2015 -2017)

Styremedlem 2 år: Ane Solvik Grydeland (2016-2018)

Styremedlem 2 år: Sylvi Inez Liljegren (2016-2018)

Styremedlem 2 år: Jan Tore Noreng (2015-2017)


Vara til styret: (§ 7.6. Varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.)

1) Morten Wintervold (gjenvalgt, 2016-2017)

2) Ida Zachariassen Sagberg (ny, 2016-2017)

3) Henning Howlid Wærp (gjenvalgt, 2015-2016)


Det litterære råd:

Medlem 1 Tove Myhre (2015-2017)

Medlem 2 Gro Kaasen (2016- 2018)

Medlem 3 Eirik Skrede (2015-2017)

Vara til rådet:

Sigrid Merete Hanssen (2016-2017)


Valgkomitéen:

Bjørn Stemland (2016-2018)

Kjersti Kollbotn (2015-2017)

Hilde Kat. Eriksen (2015-2017) Erstattes av Angelique Prick midt i perioden.