Tillitsvalgte i Nordnorsk forfatterlag,

etter årsmøtet 30. april 2017


Styret: (styreperiode i parentes)

Styreleder 1 år: Sylvi Inez Liljegren (2016-2018)

Nestleder 1 år: Eva Huseby (2017 -2019)

Styremedlem 2 år: Ane Solvik Grydeland (2016-2018)

Styremedlem 2 år: Tor Martin Leines Nordaas (2017-2019)

Styremedlem 2 år: Sylvi Jane Husebye (2017-2019)


Vara til styret: (§ 7.6. Varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.)

1) Morten Wintervold (gjenvalgt)

2) Vibeke Thorp (ny)

3) Henning Howlid Wærp (gjenvalgt)


Det litterære råd:

Medlem 1 Eirik Skrede (2017-2019)

Medlem 2 Gro Kaasen (2016-2018)

Medlem 3 Tove Myhre (2017-2019)


Vara til rådet (på valg hvert år):

Sigrid Merete Hanssen (gjenvalg)


Valgkomitéen:

Bjørn Stemland (2016-2018)

Roger Alex Hansen (2017-2019)

Monika Steinholm (2017-2019)